تامین امید پرگاس

بنتونیت

بنتونیت چیست؟

بنتونیت Bentonite نوعی خاک معدنی آتشفشانی و بسیار کاربردی می باشد که حداقل از ۸۵% خاک رس تشکیل شده است. ویژگی اصلی خاک بنتونیت این است که در صورت تماس با آب و مایعات متورم می شود. این ماده به لحاظ خاک شناسی دارای ساختمان آلومینوسیلیکاتی و غنی از مونتموریونیت ـ بدلیت بوده و ترکیبی از چندین کانی معدنی مختلف است. از لحاظ فیزیکی دارای دانه بندی های مختلف ، بي بو و سفيد مايل به کرم رنگ می باشد. در طبیعت ، نا خالصی هایی چون پتاسیم ، سدیم ، آلومینیوم و کلسیم دارد.

کاربرد بنتونیت چیست؟

نتونیت بدلیل خواص نرم بودن، تورم پذیري، کلوئیدي و خوب مخلوط شدن با آب، خمیري شدن، پلاستیك بودن، چسبندگی و چسبانندگی، جاذب بودن و غیره داراي مصارف پر شماري است. بنتونیت در گل حفاري، عامل چسباننده در ماسه هاي ریخته گري، جلوگیري از نفوذ آب از سدها و کانالها و استخرهاي آب، عامل شفاف کننده مایعات به خصوص آبمیوه ها، زلال کردن آب و صاف کردن مایعات از جمله پارافین، گندله کردن مواد معدنی از جمله سنگ آهن، گلوله کردن(پلت کردن) غذاي دام و حیوانات اهلی، ناقل در رنگها و سایر مواد اسپري شدنی چون سموم گیاهی و حیوانی، پرکننده در خیلی از صنایع از جمله کاغذ و رنگ و غیره، صنایع پاك کننده از جمله صابون سازي، تهیه بعضی از انواع سرامیك جهت تکمیل فرمول بدنه یا لعاب، تهیه سموم کشاورزي و دفع صنایع آفات نباتی، داروسازي، به عنوان فیلتر، به عنوان کاتالیزور، رنگبري روغنهاي صنعتی ، نفتی و خوراک ، جدا کردن صمغ از بنزین و لجن هاي اسیدي از روغن ها، آتش نشانی، صنعت کرم ابریشم، در معادن ذغال سنگ جهت فرونشاندن آتش و یا براي پوشش دیواره هاي محل استخراج شده جهت ممانعت از ورود هوا و ممانعت از خود سازي ذغال و غیره به کار می رود.