تامین امید پرگاس

سودا اش

سودا اش چیست؟

کربنات سدیم (Na2CO3)با نام های کربنات دو سود، سودا اش (soda ash)، کریستال سودا (soda crystals) و سودای شستشو (washing soda) نیز شناخته می شود.

یکی از مهمترین مواد شیمیایی صنعتی است که به طور وسیعی در تولید دیگر محصولاتقلیایی، نمک های سدیم و … به کار می رود.

سودا اش نام متداول کربنات سدیم بدون آب است که به طور صنعتی کاربرد دارد. سدیم کربنات یا سودا اش، در واقع نمک سدیم اسید کربنیک است که در حالت عادی به صورتجامد سفید رنگ می باشد.

سدیم کربنات در مقیاس صنعتی از طریق فرآیند سولوِی و با استفاده از آمونیاک، سنگ آهک و نمک تولید می شود.

 

کاربرد سودا اش چیست؟

یکی از مهمترین کاربردهای کربنات سدیم استفاده از این ماده در صنعت تولید شیشه است. سدیم کربنات دارای خاصیت قلیایی نسبتاً قوی است و از خاکستر بسیاری از گیاهان قابل استحصال است.