تامین امید پرگاس

پتاسیم کلراید

پتاسیم کلراید چیست؟

کلرید پتاسیم یا کلروپتاس (که به آن KCl یا نمک پتاسیم نیز گفته می‌شود) نمک فلزی هالید است که از پتاسیم و کلر تشکیل شده است. کلرور پتاسیم، بدون بو است و از نظر شکل ظاهری به صورت کریستال شیشه‌ای سفید یا بی رنگ وجود دارد. این ماده جامد به راحتی در آب حل می‌شود و محلول‌های آن طعم نمکی دارند.

کاربرد پتاسیم کلراید چیست؟

کلراید پتاسیم را می‌توان از ذخایر خشک شده دریاچه‌ها به دست آورد. KCl به عنوان کود مصرفی در کشاورزی، در پزشکی و در کاربردهای علمی-تحقیقاتی و در فرآوری مواد غذایی استفاده می‌شود.